Bildkonstnär

Född i Skara - sedan 1971 bosatt i Axvall. Yrkesverksam sedan 1980.

Arbetar huvudsakligen med akvarellmåleri - en spännande måleriteknik,
som lockar med transparens och högstämda färgklanger.

FORMSPRÅKET ÄR BASEN i mitt komponerande
FÄRGERNA ÄR DISKANTEN, som höjer tonen


Wivian_Tuuri.jpg
Wivian Tuuri vid målningen "Livsdans"